Strona poświęcona realizacji

Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej

"Ćwiczyć Każdy Może" organizowanej w ramach

Roku Szkoły w Ruchu

przy  Zespole Szkół Nr 4 w Stalowej Woli

 

 

W roku szkolnym 2013/2014  nasza szkoła pojawiła się na mapie szkół biorących udział  w Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej: „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach projektu : Rok Szkoły w Ruchu.
Aby otrzymać tytuł „Szkoła w Ruchu” zaplanowaliśmy udział w następujących działaniach:

 

Zadanie z obszaru nr1:

ruch w szkole- zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej

 

Zadanie z obszaru nr5:

pozalekcyjne zajęcia sportowe

 

Zadanie z obszaru nr8:

aktywność w gronie rodziny

 

Zakończenie akcji - 31.03.2014

  Obszary