MEN: rok szkolny 2013–2014
Rokiem Szkoły w Ruchu

Mając na względzie konieczność wzmacniania kondycji fizycznej i psychicznej, promowania aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży, MEN ogłosiło rok szkolny 2013-2014 Rokiem Szkoły w Ruchu.

Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i aktywność fizyczna Uczniów obowiązkiem szkoły

Aktywność fizyczna, w tym regularne uprawianie sportu, w połączeniu ze zdrowym żywieniem, jest warunkiem zachowania i wzmacniania zdrowia na wszystkich etapach życia człowieka – powiedział Tadeusz Sławecki, sekretarz stanu w MEN, otwierając spotkanie inaugurujące Rok Szkoły w Ruchu. Rok Szkoły w Ruchu ma być kontynuacją dotychczasowych działań w ramach zeszłorocznej akcji MEN pod nazwą Rok Bezpiecznej Szkoły.

W ramach podejmowanych działań na rzecz Roku Szkoły w Ruchu MEN chce zwrócić uwagę między innymi na:

·         uświadomienie Uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna podejmowana w ciągu dnia;

·         konieczność zaplanowania w ciągu dnia czasu na naukę i czasu na aktywny wypoczynek, w celu zachowania zdrowego i higienicznego trybu życia;

·         związek między aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem a zdrowiem, dobrą kondycją i dobrym samopoczuciem;

·         uświadomienie Uczniom, że aktywny tryb życia jest drogą do osiągania życiowych sukcesów, pozwala zwiększyć wiarę w siebie i we własne możliwości;

·         podkreślenie roli Nauczycieli wychowania fizycznego jako ważnych animatorów życia szkolnego oraz ich roli w procesie edukacji zdrowotnej i wychowania młodych ludzi.

 

Ćwiczyć każdy może

Dla realizacji tych działań Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji zorganizowało akcję Ćwiczyć każdy może. Jest ona skierowana do Dyrektorów szkół i przedszkoli, Nauczycieli oraz Uczniów. Placówki będą mogły deklarować przystąpienie do akcji i wykonywać zadania związane z aktywnością fizyczną. W ten sposób powstanie mapa Polski pokazująca szkoły i przedszkola w poszczególnych miejscowościach. Zmiany na mapie będzie można śledzić na stronie internetowej Roku Szkoły w Ruchu, której uruchomienie ogłoszono podczas dzisiejszego spotkania.

Chcemy, aby Nauczyciele kładli nacisk na ocenianie rzeczywistego wysiłku i zaangażowania Uczniów w zajęcia wychowania fizycznego, zgodnie z ich możliwościami i predyspozycjami, a także zachęcali Uczniów do regularnego wysiłku fizycznego w czasie wolnym od nauki – podkreślił wiceminister Tadeusz Sławecki.

Źródło: www.men.gov.pl

  Obszary