Ruch w szkole- zajęcia edukacyjne organizowane w ramach podstawy programowej

 

Klasa Sportowa

Przerwy na sportowo

Zajęcia z wychowania fizycznego

Oddział przedszkolny

Zajęcia śródlekcyjne

Dzień sportu

  Obszary